Om Oss

Den grunnleggende drivkraften for oss som jobber i Polarol er å hjelpe folk ved å finne frem til råstoffer i naturen, foredle disse på den mest skånsomme måten, og gjøre naturens råvarer tilgjengelig som kosttilskudd av meget høy kvalitet. Det å skulle hjelpe folk i en vanskelig livssituasjon er en god drivkraft.

Polarol er opptatt av etisk handel. For våre kunder betyr dette tilgang på de aller beste råvarer kombinert med en foredlingsteknikk som beholder egenskapene til de naturlige ingrediensene, og sørger for en rimelig pris. Vi produserer alle våre produkter i serier slik at vi kan tilby ferske produkter til en hver tid. Vi ønsker at våre kunder drar nytten av tryggheten med våre avanserte kompetanse. Polarol har utviklet spesialisert kunnskap om marine og vegetabilske oljer og antioksidanter.

Her blir lakseoljen vår produsert!

Her er smolten før den blir lagt ut i merdene.

In English...